Våra molntjänster

Molntjänster kan enkelt sägas vara tjänster som körs på någon annans servrar än ens egna i kombination med nya sätt att ta betalt. Istället för att äga utrustning och köpa licenser så betalar man oftast för det faktiska nyttjandet vid olika tidpunkter. Vi producerar ett antal molntjänster själva, t ex hantering av backuper, drift av virtuella servrar samt DNS- och webbdrift. Andra molntjänster, t ex säkerhetslösningar och drift av e-postservrar sköts av partners till oss. Vi är till exempel nivå ett-partners i Microsofts Cloud Solution Provider-program vilket gör att vi kan sälja Microsofts molntjänster helt utan mellanhänder. Våra standardtjänster passar de flesta små och medelstora företag men vi kan nästan alltid skräddarsy lösningar när inte standardtjänsterna passar in. Genom att använda standardiserade lösningar kan även små företag dra nytta av stordriftsfördelar som redundans och riktigt bra backuper.

Fjärrskrivbord

Office 365

 • Exchange Online alternativ 1

  420,00 kr / år
 • Office 365 Business

  1086,00 kr / år
 • Office 365 Business Essentials

  524,40 kr / år
 • Office 365 Business Premium

  1310,40 kr / år

Säkerhetslösningar

 • Panda Adaptive Defense 360

  795,00 kr / år
 • Trygg Dator

  249,00 kr / månad

Säkerhetskopiering Online

 • Cloudcopy

  Från: 199,00 kr / månad och 495,00 kr i startkostnad
 • Cloudcopy för Office 365

  Från: 20,00 kr / månad och 500,00 kr i startkostnad