Datasupport i Södertälje, Stockholm och Östra Sörmland

Vårt affärsområde Datasupport & Drift tar ett helhetsansvar för våra kunders drift och support. På ett okomplicerat och kompetent sätt hanterar vi regelbundet underhåll, användarfrågor, installationer och olika former av driftstörningar. Vi driver också ärenden gentemot våra kunders andra leverantörer, till exempel bredbandsoperatörer, programvaruleverantörer, webbhotell eller andra konsultföretag.

Vår helpdesk är vår inkörsport för alla typer av datafrågor och många av våra kunder betraktar oss som sin dataavdelning.

Vår hemmaplan för den här typen av tjänster sträcker sig från Stockholm i norr till Gnesta i söder med vårt kontor i Södertälje. Det innebär att vi dagligen rör oss i orter som Stockholm, Södertälje, Tumba, Botkyrka, Skärholmen, Bromma, Gnesta, Järna och Trosa. Vi betjänar också olika typer av lokalkontor spridda i Skandinavien, då oftast på distans. Våra kunder har typiskt mellan 2-50 datoranvändare och arbetar inom vitt skilda branscher. Gemensamt för dem alla är att fungerande datasystem är avgörande för deras verksamhet.

Naturligtvis erbjuder vi praktiska tjänster som backuphantering på distans och fjärrsupport där vår supportpersonal snabbt och enkelt kopplar upp sig till slutanvändarnas datorer oavsett om de sitter på sina arbetsplatser eller om de arbetar hemifrån.

Det är roligare att arbeta när allt fungerar

Vi har ett arbetssätt som innebär att vi oftast upptäcker och avhjälper störningar innan de hunnit leda till problem i verksamheten men om det ändå skulle hända så lovar vi våra avtalskunder att vara på plats inom utsatt tid – eller till och med att vara igång igen inom utsatt tid.

I molnet, hos oss eller hos er?

De servrar ni använder kan vara placerade hos er, hos oss eller i molnet – allt beroende på vad som passar er verksamhet. Vi arbetar också aktivt med virtualisering och serverkonsolidering vilket bland annat leder till lägre kostnader, högre tillgänglighet och minskad miljöpåverkan.