Våra drift- och supportkoncept

Drift som tjänst i vårt datacenter
Det blir allt vanligare att våra kunder inte vill investera i egen hård- och mjukvara och drift och underhåll av dessa. Den här lösningen innebär väldigt låga instegskostnader, att priset baseras på antalet användare och funktioner som behövs men också att driftsäkerheten höjs jämfört med traditionella fysiska servrar. För vissa typer av miljöer har standardupplägg och fasta priser men i vår driftsmiljö så kan vi skräddarsy lösningar på de flesta behov.

Den här typen av abonnemang löper månadsvis men har utöver det normalt inga bindningstider.

Trygg IT – Fasta priser på serverunderhåll och PC-support
Med våra tjänster inom Trygg IT tar vi ett långtgående ansvar för att it-miljön fungerar. Vi arbetar proaktivt med lösningar för distanshantering och kontinuerlig övervakning. Och det mesta görs till fasta priser.

Den här typen av abonnemang löper månadsvis men har inga bindningstider.