Våra drift- och supportkoncept

Drift som tjänst i vårt datacenter
Det blir allt vanligare att våra kunder inte vill investera i egen hård- och mjukvara och drift och underhåll av dessa. Den här lösningen innebär väldigt låga instegskostnader, att priset baseras på antalet användare och funktioner som behövs men också att driftsäkerheten höjs jämfört med traditionella fysiska servrar. För vissa typer av miljöer har standardupplägg och fasta priser men i vår driftsmiljö så kan vi skräddarsy lösningar på de flesta behov.

Den här typen av abonnemang löper månadsvis men har utöver det normalt inga bindningstider.

Fasta åtgärder som minskar risken för problem
När ett fungerande IT-stöd blir viktigare för er verksamhet så rekommenderar vi att man dels gör en månatlig kontroll över statusen på era servrar och dels att man säkerställer att säkerhets- och funktionsuppdateringar installeras som de ska. Vi arbetar med fastställda checklistor anpassade utifrån er verksamhet och er tekniska miljö där syftet är att med god framförhållning upptäcka problem som senare kan leda till driftstörningar.

Den här typen av abonnemang löper månadsvis men har inga bindningstider.

Support vid behov
Det här är vårt enklaste alternativ och det passar dig som har en enkel miljö och kanske inte är så beroende av datorer för er verksamhet. Vi inleder samarbetet med en kostnadsfri inventering, dels för att vi ska ha kännedom om era system men också för att hitta i era lokaler och hälsa på berörd personal. När ni behöver hjälp kontaktar ni oss så löser vi problemet på distans eller på plats eller genom att kontakta andra aktörer, till exempel bredbands- eller mjukvaruleverantören, för er räkning.

Ni förbinder er inte till någonting, det finns inga uppstarts- eller månadskostnader.