Rådgivning och Projektledning

Ibland krävs större grepp än vad som kan hanteras inom den ordinarie driften. Er verksamhet kanske växer, krymper, byter inriktning eller förändras av andra orsaker. Vi har omfattande erfarenhet av att bygga upp och förändra system och arbetssätt och har dessutom ständigt ett öra mot marken för att upptäcka viktiga trender. Vi arbetar enbart med seniora konsulter i våra rådgivningsuppdrag. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i aktuella frågeställningar och effektivt driva hela eller delar av projekt.

Några exempel på rådgivningsuppdrag som vi arbetar med:

  • GDPR-säkring av verksamheten
  • Projektledning, exempelvis vid implementation av affärssystem eller vid nyetableringar och företagsflyttar
  • Upphandlingar av konsulttjänster, programvaror och kommunikation
  • Konsolidering av it-miljöer, till exempel vid företagsförvärv