Hemsidor som leder till bättre affärer

Vi har snart 20 års erfarenhet av att skapa hemsidor för bättre affärer. Vi baserar oftast våra projekt på något av de standardsystem som finns, till exempel marknadsledaren bland kommersiella system, EPiServer, Lemoon som är ett populärt kostnadseffektivt system med professionell support samt de populära öppen-källkodslösningarna Umbraco och WordPress.

För formgivning och produktion av innehåll samarbetar vi oftast med våra kunders befintliga reklambyrå eller med proffsiga underleverantörer. Sammantaget innebär det här att vi alltid kan erbjuda en lösning som passar er och – kanske ännu viktigare – en hemsida från oss är alltid gjort för att stödja era affärer maximalt oavsett om ni gör affärer direkt via sajten eller om ni har en traditionell verksamhet.

Sprid er viktigaste tillgång, er samlade kunskap

Att samla och sprida intern företagsinformation är ofta en stor utmaning oavsett om företaget eller organisationen som du arbetar på har fem eller tusen medarbetare. Vi vet hur man skapar effektiva intranät där rätt person får rätt information vid rätt tillfälle.

En stor utmaning i projekten är att välja rätt system, ska ni i första hand sprida information nedåt genom en träd- och rollbaserad informationsstruktur eller behöver ni en plattform där alla kan bidra med sin del till den samlade kunskapsspridningen. Vi arbetar med populära publiceringsverktyg som Sharepoint, EPiServer och Lemoon. De olika systemen har olika basegenskaper men det som de alla har gemensamt är att de har goda anpassnings- och integrationsmöjligheter.