Vi utvecklar verksamhetssystem

Webbapplikationer

Webbteknik har visat sig vara en riktig spargris för många företag. Vi har länge använt webbteknik för att bygga klassiska affärsverktyg, ibland med kopplingar till publika webbplatser men lika ofta som helt interna verktyg. Genom att installera alla programfunktioner som behövs på en webbserver så är en webbläsare allt som användarna sedan behöver för att använda systemet.

Windowsapplikationer

Ibland räcker webbläsarens användargränssnitt inte till, det gäller främst applikationer där användarna jobbar intensivt i systemet hela dagarna eller där vissa processer bör ske i bakgrunden men ändå lämna återkoppling till användaren. Då rekommenderar vi att applikationen utvecklas i Windowsmiljö. Vi utvecklar i bland annat C# och VB.NET.

Exempel på systemutvecklingsuppdrag som vi genomfört är:

  • Olika typer av anmälnings- och deltagarhanteringssystem
  • Applikationer för kundhantering och kundklubbar i såväl B2C- som B2B-miljöer
  • Order- och uppdragshanteringssystem
  • Lösningar för själv-offerering och prissättning på via webben
  • Skräddarsydda ärendehanteringssystem
  • Integrationsprojekt mot t ex Visma Administration, Microsoft Dynamics AX, NAV och CRM