2020-02-15 – Planerat underhåll

Avhjälpt: Driftstörning hos Microsoft