Presentation av oss

Infobyte har levererat framgångsrika it-lösningar till nöjda kunder i mer än tjugofem år. Vår drift- och supportavdelning verkar som daglig it-partner och kan ta ett långtgående ansvar för mindre och medelstora företags kompletta it-miljöer, oavsett om de finns hos oss, hos kunden eller i molnet. Vi driftsövervakar, sköter backuper och om något går fel tar vår support vid och löser våra kunders problem, antingen internt eller genom att driva ärenden gentemot andra leverantörer. Vår utvecklingsavdelning utvecklar och underhåller allt från avancerade webbplatser till olika former av administrativa system. Vi arbetar även som rådgivare åt ledningsgrupper, med upphandlingshjälp samt med projektledning.

Vi löser årligen mer än tretusen uppgifter åt våra uppdragsgivare och har ett systematiserat arbetssätt. Vi är medlemmar i Almegaförbundet TechSverige och har kollektivavtal via dem.

Infobyte ägs av företagets grundare och vd, Pär Abrahamsson. Vi har en sund ekonomi och är helt egenfinansierade. Våra kundgemensamma tjänster som backuphantering, driftsövervakning och liknande produceras alltid på hårdvara som vi äger själva.