Vår förvaltningsfilosofi

Dagens it-miljö är konstant utsatt för såväl manuella som automatiska angreppsförsök. Det drabbar både stora och små företag. Datorer kopplar upp mot molntjänster som är kopplade till andra molntjänster och det blir allt svårare att förstå hur olika delar påverkar varandra. Saker förändras snabbt och det som var okej för några veckor sedan kan vara ett problem idag. Därför tror vi inte längre på att manuellt arbete med uppdateringar någon gång i månaden och olika former av hälskontroller med kanske ännu längre intervall.

Vi använder automatiseringstjänster för övervakning, underhåll och kontroller. Det här paketerar vi som abonnemang som ger hög grad av budgeterbarhet och skapar en trygghet kring att det grundläggande arbetet alltid blir gjort.

Av en kunds totala it-behov vill vi att så mycket som möjligt passar i de automatiserade tjänsterna. Då kan vi fokusera på sådant som människor gör bäst, hjälpa användare, hjälpa till vid förändringar, förklara nya möjligheter och mycket annat.

Till vänster syns några vanliga behov hos våra kunder. Sedan försöker vi fördela dem på rätt plats i respektive ruta. Målet är att ha så mycket som möjligt av behoven i den den automatiserade delen. Det skapar bäst förutsättningar för det vi kallar för Trygg IT och leder därmed till minst krångel i kundernas miljö. Oftast uppmärksammar och avhjälper vi problem innan de påverkat verksamheten eller när de påverkar verksamheten så lite som möjligt.