Juridiskt meddelande

 • Copyright © 1996-2017
  Allt innehåll på vår webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det innebär att du inte får kopiera bilder, texter, script- och programkod eller design utan vårt medgivande. Däremot får du gärna citera (bara du anger källan), länka till oss eller låta dig inspireras.
 • Cookies
  En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Den här webbplatsen använder cookies för att följa ditt surfande men uppgifterna är alltid anonyma. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter cookies.
 • Så hanterar vi dina personuppgifter
  Om du anmäler att du vill ta emot information från oss, skickar in en produkt- eller offertfråga, ett supportärende eller lägger en beställning så kommer vi att databehandla dina personuppgifter. Vi använder uppgifterna för att uppfylla våra åtaganden inom ramen för våra uppdrag, vårt försäljningsarbete, vår administration samt för marknadsföringsändamål. I vissa fall behöver vi lämna dina personuppgifter vidare till externa produktleverantörer. Förutom de uppgifter som du själv anger kan vi behöva komplettera med ytterligare uppgifter från offentligt tillgängliga register.

  Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har och de vi enligt lag är skyldiga att bevara.

  Personuppgiftsansvarig är Svenska Infobyte AB (organisationsnummer 556663-7707), Box 305, 151 24 Södertälje. Telefon 08-554 434 10.

 • Ansvar
  Vi tar inget ansvar för skador som beror på informationen på vår webbplats, länkar till andra webbplatser eller utebliven tillgänglighet.
 • Länkar
  Alla bra sajter innehåller naturligtvis länkar till andra webbplatser, så även denna. Vi kan dock inte på något sätt garantera att länkar till andra webbplatser alltid fungerar och självklart inte heller ta något ansvar för innehållet på dessa.
 • Varumärken
  ”Infobyte” och ”When IT matters” är registrerade varumärken som disponeras av Svenska Infobyte. Övriga varumärken som nämns på denna webbplats tillerkänns respektive innehavare fullt ut.
 • Obeställd e-postreklam
  Eventuellt publicerande av e-postadresser på denna webbplats skall ej ses om ett medgivande till automatisk behandling av personuppgifter och ej som ett medgivande att tillsända oss obeställd e-postreklam. Vi förbehåller oss rätten att debitera utredningsavgifter de gånger som obeställd e-postreklam tillsänds oss.