Vi och våra kunder

Låt oss börja med att berätta att vi inte arbetar med uppdrag – vi arbetar med relationer. Det innebär att vi nästan aldrig utför ett enstaka uppdrag för att sedan gå vidare och arbeta med andra kunder. Tvärt om – de flesta av våra kunder blir våra arbetskamrater i mångåriga relationer och våra kunder tar överraskande ofta med våra visitkort när de byter jobb.

Vi startar alltid en relation med att fundera på om vi och kunden är rätt för varandra. Oftast genomför vi några mindre, isolerade uppdrag innan vi går på de stora jobben. När vi väl känner varandra tar vi en aktiv del i kundens vardag och framtid. Efter en tid är det ofta vi som tar initiativ till projekt och det kan vi göra eftersom vi då har skaffat oss nödvändig kunskap om kundens organisation, behov och IT-miljö och sammanfört denna kunskap med vårt affärs- och teknikkunnande.

Vår generella inställning är att unvika att låsa in våra kunder i fasta avtal med långa bindningstider. För de flesta tjänster tillämpar vi inga bidningstider alls. Det ska vara lätt att välja oss.