2022-08-22 – Byte av telefonväxel

2022-09-17 – Planerat underhåll

2022-08-13 – Planerat underhåll