2020-05-27 – Planerat underhåll

2020-05-16 – Planerat underhåll

2020-04-18 – Planerat underhåll

2020-03-14 – Planerat underhåll

2020-02-15 – Planerat underhåll

Avhjälpt: Driftstörning hos Microsoft

2019-11-16 – Planerat underhåll

2019-10-12- Planerat underhåll

2019-09-14 – Planerat underhåll

2019-08-17 – Planerat underhåll