IT-drift: Förnyat och utökat åtagande hos Hälsokraft