IT-drift: Förnyat och utökat åtagande hos Hälsokraft

Vi har i dagarna tecknat ett utökat it-ansvars- och driftsavtal med butikskedjan Hälsokraft och dess dotterbolag EVD som sköter varudistributionen till Hälsokrafts butiker. Avtalat omfattar drift och support på hela organisationens it-miljö inklusive affärssystemet Navision.