2017-05-10 – Planerat underhåll

Uppgradering av intern server, ring vid akuta ärenden

Infobyte levererar informationssystemet till Södertäljes tunnelbana