2018-09-13 – Planerat underhåll

Torsdagen 13 september utförs planerat underhåll mellan cirka kl 19-21. Kortare störningar i driftstjänsterna kan förekomma.