Inlägg av Pär Abrahamsson

2024-02-08 – [Slutfört] Planerat strömavbrott i Södertälje

Arbetet slutfördes långt smidigare än planerat och alla tjänster var igång igen kl 1745. Den 8 februari 2024 mellan kl 17:30-18:30 behöver vi ha ett planerat strömavbrott för tjänster som driftas i Södertälje. Bakgrunden är att elnätsägaren, Telge Nät, behöver byter elmätare och därmed gör oss strömlösa. Vi har förvisso batterikapacitet som täcker så här […]

2024-01-25 – [Avbrutet] Planerat strömavbrott i Södertälje

Arbetet är avbrutet. Telge Näts tekniker hade inte nycklar till fastighetens utrymme för elmätare. Vi återkommer med ny planering när det blir aktuellt med ett nytt försök. Den 25 januari 2024 mellan kl 12-13 behöver vi ha ett planerat strömavbrott för tjänster som driftas i Södertälje. Bakgrunden är att elnätsägaren, Telge Nät, behöver byter elmätare […]