Inlägg av Pär Abrahamsson

Datacenter i Eslöv

För att ytterligare stärka tryggheten i våra lösningar för säkerhetskopiering så har vi tecknat avtal om plats i ett datacenter i Eslöv där vi bland annat kommer att placera sekundära säkerhetskopieringsservrar. På så sätt får vi betydligt längre avstånd mellan platserna där originaldata och systemen för säkerhetskopiering. Som vanligt är det vår egna utrustning och […]

Planerad driftstörning på support@infobyte.se

Kvällen den 20 maj 2019 kopplar vi in en förbättrad ärendehantering som bland annat gör om inkommande e-post till ärenden med automatik. Det medför risk för störning i cirka 15 minuter mellan kl 19:00-19:15. Om du mejlar oss då och får ett meddelande om att ditt meddelande inte nått oss så prova igen efter kl […]