2024-02-08 – [Slutfört] Planerat strömavbrott i Södertälje

Arbetet slutfördes långt smidigare än planerat och alla tjänster var igång igen kl 1745.

Den 8 februari 2024 mellan kl 17:30-18:30 behöver vi ha ett planerat strömavbrott för tjänster som driftas i Södertälje. Bakgrunden är att elnätsägaren, Telge Nät, behöver byter elmätare och därmed gör oss strömlösa. Vi har förvisso batterikapacitet som täcker så här korta avbrott men bedömer ändå den sammantagna situationen som sådan att det är tryggare att stänga ner vissa tjänster.

De kunder som är direkt berörda informeras individuellt.