2024-05-17 [LÖST] Brandlarm i Södertälje – Support stängd för tillfället kl 13:34 – Åter på plats 13:49

Brandlarmet gick i Telge huset och supporten fick utrymma lokalen cirka 13:34 och efter kontroll av brandlarmet så är supporten på plats klockan 13:49