2024-05-17[LÖST] Brandlarm i Södertälje – Support stängd för tillfället – Supporten åter på plats kl 08:48

Brandlarmet gick i Telge huset och supporten fick utrymma lokalen cirka 08:20 och efter kontroll av brandlarmet så är supporten på plats klockan 08:48.