Dålig standard på kommunala hemsidor

Dålig standard på kommunala hemsidor

Vi har låtit vår CMS-spindel ta en titt på hur väl htmlkoden på kommunernas hemsidor validerar hos W3C:s valideringstjänst och resultatet är ganska nedslående. Endast 4 av 10 kommunala startsidor har felfri htmlkod. Ett hundratal av sajterna har många brister och fem-i-topplistan över landets kommunala värstingsajter är skrämmande läsning med många hundra fel per sida.

Flest fel finns just nu på följande kommunala hemsidor

Sajt Publiceringsverktyg Webbserver Validerings-resultat Valideringsfel
www.malung-salen.se WebDoc Microsoft-IIS/6.0 Invalid 1956
www.lycksele.se EPiServer Microsoft-IIS/6.0 Invalid 852
www.munkfors.se Okänt Microsoft-IIS/6.0 Invalid 600
www.mullsjo.se Okänt Microsoft-IIS/5.0 Invalid 577
www.timra.se EPiServer Microsoft-IIS/6.0 Invalid 503

Man kan också dra en annan viktig slutsats av resultatet, nämligen att valet av publiceringsverktyg inte spelar någon roll för möjligheten att skapa htmlkod med god kvalitet. De verktyg som används på de sämsta sajterna finns också representerade på de allra bästa, helt felfria sajterna och det trode finnas stor anledning till att reflektera över varför det ser ut på det viset.

Fungerande, välformaterad htmlkod är viktigt av många orsaker:

  • Det blir billigare och enklare att underhålla
  • Korrekt kod visas bra i alla moderna webbläsare
  • Korrekt kod är ofta en förutsättning för fungerande talsyntes och andra handikapphjälpmedel

Läs hela tabellen över kommunernas valideringsresultat här

Vår ambition är att göra om undersökningen cirka två gånger om året eftersom vi tycker att det är ett viktigt ämne att belysa.

Så här har vi gjort undersökningen

Vår CMS-spindel har samlat på sig adresserna till alla svenska kommuners hemsidor. Dessa adresser har vi skickat till W3C:s Validator via deras API och i retur fått valideringsresultatet. Tre huvudstatusar kan förekomma, Valid (sidor som inte innehåller några fel), Invalid (sidor som innehåller minst et fel) samt Abort (sidor som inte kunde valideras alls). Tillsammans med huvudstatusarna returnerar valideringen även antalet fel per sida och dessutom även varningar. Varningar är att betrakta som goda råd och är inte obligatoriska för den som vill följa en viss standard. Vi har därför bortsett helt från varningsantalet i den här undersökningen och istället helt fokuserat på antalet formella fel. Vi har inte analyserat allvarlighetsgraden av felen. Erfarenhetsmässigt är det förmodligen så att de sajter som har uppseendeväckande många valideringsfel egentligen har några få grundläggande fel kring vilken dokumenttyp man velat publicera och där rättning av de grundläggande felen förmodligen innebär att många felmeddelanden faller bort.