Datacenter i Eslöv

För att ytterligare stärka tryggheten i våra lösningar för säkerhetskopiering så har vi tecknat avtal om plats i ett datacenter i Eslöv där vi bland annat kommer att placera sekundära säkerhetskopieringsservrar. På så sätt får vi betydligt längre avstånd mellan platserna där originaldata och systemen för säkerhetskopiering. Som vanligt är det vår egna utrustning och bara vår egen personal som kan nå kunddatat och all lagring och överföring är krypterad. Den lagring som finns i Stockholm kommer att avvecklas i början av år 2020 när den nya lagringen är fullt i drift.