2022-05-02 – Avslutat: Driftstörning webbserver

2022-05-02 13:43 Samtliga störningar är hävda och normal drift återställd.

Vi har en pågående driftstörning på webbservern host01.hostcloud.se samt host02.hostcloud.se. Felsökning pågår. Klartid okänd.