2022-04-21 – Avslutat: Driftstörning webbserver

Uppdatering 10:45: Samtliga störningar är hävda och normal drift återställd

Uppdatering 10:20 Hemsidorna är igång men vissa stödtjänster krånglar fortfarande. Beräkna klartid cirka kl 10:45

Uppdatering 09:20 Bakgrunden till problemet är identifierat och reparation pågår. Beräknad klartid cirka kl 10:15

2022-04-21 08:35 Vi har en pågående driftstörning på webbservern host01.hostcloud.se. Felsökning pågår. Klartid okänd.