Framkom.se

Idag smyglanseras Forskningsaktiebolaget Medie- och Kommunikationstekniks nya sajt. Framkom, som bedriver verksamhet på fem orter i landet, driver ett 30-tal projekt fördelat på en handfull affärsområden.

Forskningsområdena är bland annat utveckling kring teknik- organisations- och kompetensutveckling. För att göra det enkelt för Framkoms webbansvariga att sprida information om deras verskamhet till de c:a 200 ägarföretagen och andra intresserade har Infobyte utvecklat en ny sajt som är baserad på en serie skräddarsydda uppdateringsverktyg.

Till Framkom.se