Infobyte rustar upp Rustas intranät

Vi på Infobyte har fått uppdraget att rusta upp butikskedjan Rustas intranät som använder CMS:et lemoon®. Uppdraget omfattar redesign, nya mallar och visst arbete med att förändra innehållsstrukturen.