Infobyte verkar för ’Grön IT’

IT&Telekomföretagen inleder nu en ny satsning på Grön IT som ska göra det enklare för svenska företag och organisationer att arbeta mer miljöanpassat med IT och samtidigt spara pengar. Det är det största branschinitiativet hittills inom Grön IT i Sverige och vi på Infobyte är ett av de medverkande företagen.

– Jag är verkligen glad över att vi får vara en del av det här projektet som sätter fokus på viktiga framtidsfrågor för både oss i branchen, våra kunder och vår omvärld. Vi kan dels påverka vårt eget agerande men också verka som inspiratörer hos våra kunder, säger Infobytes vd Pär Abrahamsson.

Läs mer på projektets webbsajt