Nej det här finns inte på riktigt. Det var bra ett litet aprilskämt

Du har säkert märkt ibland att gps:en på din mobil laggar och inte visar rätt position. Det här beror på att GPS-systemet förskjuter sig på ungefär samma sätt som klockor gör. Systemet levererar positionsdata via satelliter som sänder ut sin position och tid men deras exakta positionangivelse blir sämre och sämre över tid. Det är ju inte så konstigt, de rör sig med en hastighet på ungefär 11000 km/tim.

Därför är det viktigt att kalibrera gps:en i sin telefon regelbundet. Men hittills har det här inte varit helt enkelt. För att köra kalibreringsfunktionen så måste man stå på vissa exakta positioner på jordens yta. Vanligast har varit att använda de så kallade flygfotosignaler, alltså vita fyrkanter med en svart ram som tydligt indikerar en viss position, som finns utplacerade i de flesta kommuner.

Exempel på flygfotosignal. Foto: Norrtälje Kommun

Problemet med att använda dem är dock att det inte finns någon förteckning över var de finns, så man har behövt ha egen lokalkännedom om var de finns eller tur att hitta en ändå för att kunna kalibrera sin telefon.

Men det här har blivit mycket lättare. Nyligen inledde Lantmäteriverket och Svenska Fotbollsförbundet ett samarbete där mittpunkten på samtliga svenska officiella elvamannaplaner lades in i systemet för flygfotosignalering och gps-kalibrering. Så nu är det mycket lättare att hitta en bra plats för att kalibrera telefonen.

Gör så här

  1. Uppsök en kalibreringsplats, enklast att hitta är alltså mittpunkten på en fotbollsplan.
  2. Håll telefonen mitt på kalibreringsplatsen. Det är alltså inte dina fötter som ska vara på mittpunkten utan telefonen.
  3. Starta om din telefon två gånger på raken inom 180 sekunder utan att byta position.

Så enkelt är det. När man gör en omstart vid en sådan här kalibreringspunkt så fäster telefonen till den punkten ungefär som till en magnet och jämför platsens exakta position med det något felaktiga positionsdatat som gps-sateliterna skickar ut.

Och när man sedan gör den andra omstarten utan att ha flyttat på sig så kommer telefonen att lägga in den justering som behövs för att kompensera för satelliternas data med en noggrannhet på två millimeter.