Planerad driftstörning på support@infobyte.se

Kvällen den 20 maj 2019 kopplar vi in en förbättrad ärendehantering som bland annat gör om inkommande e-post till ärenden med automatik. Det medför risk för störning i cirka 15 minuter mellan kl 19:00-19:15. Om du mejlar oss då och får ett meddelande om att ditt meddelande inte nått oss så prova igen efter kl 20:00.