Självofferering hos ISS

Nu kan teknikföretagets ISS:s kunder göra sina egna offerter på webben. I många fall prissätter systemet offerterna helt automatiskt och skickar dem till kunden, i andra fall prissätts de manuellt innan kunden får dem.

Allt integrerat i ISS:s e-handelslösning och kundregister från oss. Läs mer på: http://www.iss.se/?id=2471