Telefonihantering åt Botkyrkabyggen

Det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen tar hjälp av Infobyte i telefonifrågor. Uppdraget omfattar allt från strategisk rådgivning till supporthantering av företagets mobiltelefoner och abonnemang.

– Jag tror att en stor anledning till att vi fått det här uppdraget är vår satsning på en flexibel allmän supportfunktion där vi snabbt kunnat lösa Botkyrkabyggens behov kring telefonihantering med hjälp av vår redan etablerade supportinfrastruktur och jag tycker att det är väldigt roligt att ännu en av våra framtidsinriktade satsningar visar sig vara konkurrenskraftig, säger Infobytes vd Pär Abrahamsson.