Uppdaterad personuppgiftspolicy

För att tydligare visa hur vi och våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för olika ändamål så har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy.