2023-01-09 – Driftstörning webbserver – Avslutad

Vi har en pågående driftstörning på en webbserver (host03) sedan ett par timmar. Felsökning pågår. Klartid okänd för närvarande.

Uppdatering 17:00: Driftstörning på webbservern (host03) är klart. Servern är igång igen och sajterna fungerar igen.