Omfattande störningar hos Microsoft – Avslutad

2023-02-18 – Planerat underhåll

2023-01-09 – Driftstörning webbserver – Avslutad

2023-01-14 – Planerat underhåll