2018-05-17 – Planerat underhåll

Torsdagen den 13 december utförs planerat underhåll mellan cirka kl 19-21. Kortare störningar i driftstjänsterna kan förekomma.