Inlägg av Pär Abrahamsson

Landstinget i Stockholms län väljer Infobyte

Stockholms Läns Landsting, med 48.000 anställda och en omsättning på 33 miljarder har idag tecknat ramavtal med Svenska Infobyte om inköp av webbkonsulttjänster. Ramavtalet ger landstingets cirka 70 institutioner, företag och andra verksamheter möjlighet att snabbt och enkelt avropa webbutvecklingstjänster från oss. I den utvärdering av referenser och pris som Landstinget genomfört placerade sig Infobyte […]

Industry Standard Sverige

Mediahuset IDG tar Industry Standard, en av USAs mest framgångsrika affärstidningar, till Sverige. Redaktionella resurser för den nya veckotidningen har skapats genom att redaktionerna bakom DNE, Nollett, IT-Affärer och Teleaffärer slagits samman. Redan från början har redaktionen pekat ut webben som en viktig del i Industy Standard Sveriges varumärkesbyggande. Vi på Infobyte har, i nära […]

IDG Research – ny medlemstjänst på IDG

IDG Research, startar en ny medlemstjänst, www.bonus.idg.se, för IT-relaterade marknadsundersökningar via Internet. För att kunna genomföra professionella undersökningar behöver IDG Research tillgång till ett brett urval av personer i sina paneler. Som tack för panelmedlemmarnas medverkan får de möjlighet att delta i tävlingar via webben. Panel-, varupresentations- och tävlingstekniken är utvecklad av oss på Infobyte. […]

Välkommen Lime Consulting!

En gång i tiden byggdes hus ofta i kalksten – limestone på engelska. Nu för tiden skall hus vara ”smarta” och innehålla en stor mängd IT för att kännas moderna. Lime Consulting är ett konsultbolag som förutseende nog jobbar med teknisk och strategisk rådgivning inom området intelligenta hus. Deras intelligenta webbplats är levererad av oss. […]

Underhåll dina webbsidor själv – snabbt och enkelt!

För att lyckas på Internet krävs oftast regelbunden uppdatering av innehållet på dina sidor. Uppdateringen kan naturligtvis göras på många olika sätt, t ex genom att använda en html-redigerare eller din vanliga ordbehandlare. Oavsett vilken av dessa metoder som du använder så krävs det ett flertal moment och en del kunskaper för att lyckas. Du […]