Uppdatering kl 00:10: Driftstörning Södertälje – klar kl 00:04

Uppdatering kl 00:10
Full kapacitet återställdes kl 00:04.

Uppdatering kl 18:15
Arbetet fortskrider men har fått ny beräknad klartid till cirka kl 22 ikväll.

Uppdatering kl 14:15
Reparatörerna har tvingats invänta godkännande för att gräva i en trafikerad väg. Grävarbetet startas nu och preliminär klartid är cirka kl 18 ikväll.

Uppdatering kl 14:05
Reparation pågår fortfarande och klartid är dessvärre fortfarande okänd.

Uppdatering kl 12:05
Reparation pågår fortfarande och klartid är dessvärre fortfarande okänd.

Uppdatering kl 10:30
Störningen beror på en avgrävd kabel i Stokabs regionnät. Reparation pågår men klartid är okänd.

Uppdatering kl 08:00:
Störningen är central och tycks påverka i pricip alla operatörers nät i södra delarna av Stockholmsregionen.

Sedan strax efter kl 2300 har vår internetoperatör en central störning som påverkar våra tjänster i Södertälje som till och från är otillgängliga.