Hög tid att påbörja GDPR-arbetet

Nu kommer EU:s dataskyddsdirektiv.

Den 28 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla. Det är en obligatorisk lagstiftning som omfattar i stort sett all behandling av EU-invånares personuppgifter. Det ställer nya krav på register, rutiner, programvaror, it-underhåll och avtal.

Det kommer att bli dyrt att göra fel och leda till varumärkesskador om personuppgifter hamnar i orätta händer. Samtidigt blir intrångsverktygen allt mer sofistikerade och inriktade på att förstöra eller sprida data.

Vi på Infobyte arbetar kontinuerligt med frågeställningarna och har både verktyg och metoder för att hjälpa våra kunder till rätta. Vi inventerar, identifierar problemområden, föreslår lösningar och kan sedan leverera verktyg för både trygg it-drift och efterlevnadskontroll.

Läs mer om vårt GDPR-arbete