Så här arbetar vi med GDPR

  1. Vi hjälper våra kunder att inventera aktuell status. Vad har man för personregister? Hur ser säkerheten ut? Var lagras datat? Vad är avtalat med leverantörer, kunder och andra som hanterar, levererar eller erhåller personuppgifter från den personuppgiftsansvarige?
  2. Vi tar fram GAP-mappningar och hjälper kunderna att driva förändringsprojekt. Det kan handla om allt från att komplettera avtal, städa i register till att specificera utvecklingsuppdrag.
  3. Våra utvecklare bygger in stöd för privacy by design i de mjukvarulösningar som vi utvecklar och underhåller.
  4. Mer avancerade ärenden driver vi gentemot jurister, branschorganisationer och många andra.
  5. Vi tillhandahåller verktyg för inventeringar och löpande kontroller av att etablerade policys kring personuppgiftslagring efterlevs

Kontakta gärna oss om ni vill ha hjälp med ert GDPR-arbete