Industry Standard Sverige

Mediahuset IDG tar Industry Standard, en av USAs mest framgångsrika affärstidningar, till Sverige. Redaktionella resurser för den nya veckotidningen har skapats genom att redaktionerna bakom DNE, Nollett, IT-Affärer och Teleaffärer slagits samman.

Redan från början har redaktionen pekat ut webben som en viktig del i Industy Standard Sveriges varumärkesbyggande. Vi på Infobyte har, i nära samarbete med tidningens redaktion, byggt och designat den nya sajten, som dels består av nya funktioner, dels av funktioner från de sammanslagna tidnignarnas webbar och dels av IDG gemensamma funktioner för nyhetspublicering.

Till Industry Standard Sverige >>