Landstinget i Stockholms län väljer Infobyte

Stockholms Läns Landsting, med 48.000 anställda och en omsättning på 33 miljarder har idag tecknat ramavtal med Svenska Infobyte om inköp av webbkonsulttjänster. Ramavtalet ger landstingets cirka 70 institutioner, företag och andra verksamheter möjlighet att snabbt och enkelt avropa webbutvecklingstjänster från oss. I den utvärdering av referenser och pris som Landstinget genomfört placerade sig Infobyte på första plats.

– Även om det exakta ekonomiska värdet av avtalet i dagsläget är okänt så innebär avtalet med Landstinget i Stockholms län ett kvalitetserkännande för Infobyte och våra lösningar som vi är stolta över. Att Infobyte som litet företag dessutom tävlat och vunnit mot många av branschens drakar är naturligtvis extra roligt, säger Pär Abrahamsson ägare till Infobyte.

Avtalet, som beräknas vara värt mellan en och tre miljoner för Infobyte, gäller till och med den sista december 2001. Därefter har landstinget option att förlänga avtalet med ytterligare 12 månader. Landstinget har tecknat avtal med total 43 företag inom sju olika kompetensområden.