Ramavtal med TietoEnator

Vi har i dagarna tecknat ett ramavtal med marknadsavdelningen till TietoEnators affärsområde Telecom & Media. Avtalet innebär främst löpande leveranser av webbkonsulttjänster kopplade till TietoEnators eventportal men mindre uppdrag utförs även i andra sammanhang och åt andra affärsområden inom TietoEnator-koncernens europeiska nätverk, till exempel TietoEnator Finance Solutions och TietoEnator Resource Management.