Stockholms Läns Landsting förlänger ramavtalet med Infobyte

Stockholms Läns Landsting har förlängt Infobytes ramavtal på webbkonsultkompetens. Avtalet förlängs med 18 månader och varar därmed till och med 2003-06-30.

I samband med detta har vi på nytt påpekat det lämpliga i att låta Landstingets verksamheter på ett enkelt sätt få ta del av den utvärdering som Landstingets upphandlingsenhet gjorde i samband med upphandlingen. Enklast görs detta genom att presentera Landstingets betygssättning/rangordning i anslutning till företagsuppgifterna i den avtalskatalog som Landstingets verksamheter har tillgång till.

Infobyte har tidigare tagit initiativ till en sådan förändring utan framgång.