2023-03-18 – Planerat underhåll

Omfattande störningar hos Microsoft – Avslutad

2023-02-18 – Planerat underhåll

2023-01-14 – Planerat underhåll

2022-02-12 – Planerat underhåll

2022-01-15 – Planerat underhåll

Avhjälpt – Driftstörning på vissa hemsidor

2021-12-18 – Planerat underhåll

2021-11-13 – Planerat underhåll

Eventuell telefonistörning 2021-10-28