2021-11-13 – Planerat underhåll

Eventuell telefonistörning 2021-10-28

2021-10-16 – Planerat underhåll

2021-09-11 – Planerat underhåll

Avhjälpt – Driftstörning Eslöv

2021-08-14 – Planerat underhåll

Avhjälpt – Driftstörning Södertälje

2021-07-17 – Planerat underhåll

2021-06-12 – Planerat underhåll

2021-05-15 – Planerat underhåll