Smyglansering av ny hemsida

Då är vår nya hemsida utlagd. Det är många ändringar och mycket teknik inblandad så vi smyger ut den de första dagarna och tar hand om barnsjukdomar. Vi har nu, precis som många andra, flyttat till WordPress och använder här e-handelslösningen WooCommerce för att göra det möjligt att köpa produkter och abonnemang direkt. Det är också ett tydligt avstamp för en ny enklare prissättning, tydligare produktifiering av vissa av våra implementationstjänster och ett synliggörande av vår egna driftskapacitet som vi använt i flera år men egentligen berättat väldigt lite om. För att undvika att vår egen hemsida ligger nere när vi drabbas av centrala driftstörningar så har vi lagt driften av sajten på en VPS hos Miss Hosting.

Välkommen!