Shared Computer Activation (SCA)

Vad är Shared Computer Activation (SCA) för Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) är en produktaktiveringsmetod som gör att flera Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365-användare kan dela samma hårdvara. Office 365 är licensierad per användare, så SCA hjälper till att tillse att användarnas tillgång till Office 365 ProPlus, Project Online Professional, och Visio Pro för Office 365 är licensierade på korrekt sätt. I det här läget får Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365 inbyggt stöd för fjärrskrivbord-scenarion och det är inte längre nödvändigt att installera MSI programvara. SCA kan aktiveras i följande distributionsscenarier:

  • Kundens dedikerade egna miljö (på plats)
  • Windows Azure-miljö
  • Dedikerad miljö hos tredje part

Scenarion med installation i delade hyrda miljöer hos tredje part är nu tillåtet för SCA via kvalificerade molnpartners som uppfyller vissa kriterier.

Vilka Office-versioner stöder Shared Computer Activation?

Shared Computer Activation fungerar med Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365. Alla Office 365-planer som omfattar Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365 kan använda Shared Computer Activation.

Fördelar med Shared Computer Activation för Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365

Det viktigaste resultatet av SCA för Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365 är att det ger kunderna valfrihet och flexibilitet. SCA ger kunderna möjlighet att dra nytta av befintliga investeringar i Office 365 ProPlus-, Project Online Professional- och Visio Pro för Office 365-licenser även när man använder dem i molnet.

Du som kund får flera möjligheter att välja mellan att använda egna lokala servrar eller en auktoriserad serviceleverantörs delade datacenter för att sänka kostnaderna för molninfrastruktur genom att låta Svenska Infobyte AB använda era befintliga Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365 licenser.

Du kan arbeta med oss på Svenska Infobyte AB för att att dra nytta av SCA för Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365. Svenska Infobyte AB är en auktoriserad SCA Partner och det gör det möjligt för oss att distribuera Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365 licenser till den molninfrastruktur som ni väljer.

Kontakta oss för mer information om möjligheterna med SCA.