Fjärrskrivbord är lösningen som verkligen funkar. Det är rationellt, effektivt, driftsäkert och fungerar för de allra flesta tillämpningar. Ni kopplar upp er från valfri dator och arbetar sedan på samma sätt som vanligt. Vi levererar tjänsterna från vårt datacenter i Södertälje på hårdvara som vi själva äger och administrerar. Vi använder bara el från sol, vind och vatten och den värme som alstras kyls bort med vatten från Mälaren.